گروه‌های کتابخوانی

برای پذیرش دیگری…

دسترسی سریع به گروه‌ها

جدیدترین گروه‌های ازتا

رواق

حضوری

سه‌شنبه‌ها ۱۷:۴۵ - ۱۹:۱۵

جامعه‌شناسی

محسن گودرزی

تسهیلگر

دعوت به جامعه‌شناسی

دعوت به جامعه‌شناسی

کتاب در حال مطالعه

تسهیلگر

رواق برای من بخشی از جریان زندگیم شده. تجربه خواندن و بحث در مورد کتاب‌ها، متن‌های کوتاه، مقالات، دیدن و بحث در مورد فیلم‌ها، شنیدن موسیقی و بحث در موردش. و از همه مهمتر تجربه خواندن و بحث در مورد جامعه و در واقع دنیایی که توش زندگی می‌کنم. به قول دکتر گودرزی، تسهیلگر گروه، ما در رواق به دنبال تخیل جامعه‌شناسی هستیم، و اون چیزیه که دید من رو نسبت به خیلی از مسائل تغییر داده.

بهزاد معظمی

عضو گروه رواق

رواق

حضوری

سه‌شنبه‌ها ۱۷:۴۵ - ۱۹:۱۵

جامعه‌شناسی

محسن گودرزی

تسهیلگر

دعوت به جامعه‌شناسی

کتاب

دعوت به جامعه‌شناسی

بهزاد معظمی

عضو گروه رواق

رواق برای من بخشی از جریان زندگیم شده. تجربه خواندن و بحث در مورد کتاب‌ها، متن‌های کوتاه، مقالات، دیدن و بحث در مورد فیلم‌ها، شنیدن موسیقی و بحث در موردش. و از همه مهمتر تجربه خواندن و بحث در مورد جامعه و در واقع دنیایی که توش زندگی می‌کنم. به قول دکتر گودرزی، تسهیلگر گروه، ما در رواق به دنبال تخیل جامعه‌شناسی هستیم، و اون چیزیه که دید من رو نسبت به خیلی از مسائل تغییر داده.

آگاه

حضوری

جمعه‌ها ۱۵ - ۱۶:۳۰

توسعه فردی

محسن پوربصیر

تسهیلگر

محسن
گفت‌وگو‌های سرنوشت‌ساز

گفت‌وگو‌های سرنوشت‌ساز

کتاب در حال مطالعه

تسهیلگر

آگاه گروهیه که دور هم راجع به دغدغه‌های مشترک و اصلی‌مون گپ می‌زنیم، تجربه‌های ارزشمند و جالب زندگی همدیگه رو می‌شنویم و یاد می‌گیریم چجوری در کنار هم به نسخه بهتری از خودمون تبدیل بشیم.

پیمان

عضو گروه آگاه

آگاه

حضوری

جمعه‌ها ۱۵ - ۱۶:۳۰

توسعه فردی

محسن پوربصیر

تسهیلگر

محسن

گفت‌وگو‌های سرنوشت‌ساز

کتاب

گفت‌وگو‌های سرنوشت‌ساز

پیمان

عضو گروه آگاه

آگاه گروهیه که دور هم راجع به دغدغه‌های مشترک و اصلی‌مون گپ می‌زنیم، تجربه‌های ارزشمند و جالب زندگی همدیگه رو می‌شنویم و یاد می‌گیریم چجوری در کنار هم به نسخه بهتری از خودمون تبدیل بشیم.

پناهگاه

حضوری

پنجشنبه‌ها ۱۸:۳۰ - ۲۰

ادبیات فانتزی

فرزین سوری

تسهیلگر

فرزین سوری
یاران حلقه

یاران حلقه

کتاب در حال مطالعه

تسهیلگر

پناهگاه برای من یه نقطه‌ی امنه. مثل کمد نارنیا، مثل سکوی نه و سه چهارم و مثل هر گذرگاهی می‌مونه که مارو از جهان پر از مشکل یا روزمرگی به سرزمینی افسانه‌ای می‌بره. پناهگاه ما دیوونه‌های ادبیات فانتزی رو دور هم جمع کرده. ما که خیلی سخت همدیگه رو پیدا کردیم و در این نقطه پناه گرفتیم تا با هم از ادبیات ژانری صحبت کنیم.

امیرعلی شجاعی

عضو گروه پناهگاه

پناهگاه

حضوری

پنجشنبه‌ها ۱۸:۳۰ - ۲۰

ادبیات فانتزی

فرزین سوری

تسهیلگر

فرزین سوری

یاران حلقه

کتاب

یاران حلقه

امیرعلی شجاعی

عضو گروه پناهگاه

پناهگاه برای من یه نقطه‌ی امنه. مثل کمد نارنیا، مثل سکوی نه و سه چهارم و مثل هر گذرگاهی می‌مونه که مارو از جهان پر از مشکل یا روزمرگی به سرزمینی افسانه‌ای می‌بره. پناهگاه ما دیوونه‌های ادبیات فانتزی رو دور هم جمع کرده. ما که خیلی سخت همدیگه رو پیدا کردیم و در این نقطه پناه گرفتیم تا با هم از ادبیات ژانری صحبت کنیم.

آینه

حضوری

سه‌شنبه‌ها ۱۸:۳۰ - ۲۰

عمومی

زرین جوادی

تسهیلگر

زرین جوادی
دفترچه ممنوع

دفترچه ممنوع

کتاب در حال مطالعه

تسهیلگر

گروه‌های مختلفی از ازتا را آمده‌ام و تسهیلگرانش را می‌شناسم. اسم زرین جوادی را شنیده بودم، و جلسهٔ اول «آینه» یک چیز توجه مرا جلب کرد: آن بحث‌هایی که اختلاف نظر سرشان زیاد است، یا می‌توانند بستری برای ایجاد اختلاف فراهم کنند، درست و به زیبایی آن‌ها را تسهیل می‌کرد. و من می‌خواستم تسهیلگری را در روابط خودم از او بیاموزم.

کیانا دیهیم

عضو گروه آینه

آینه

حضوری

سه‌شنبه‌ها ۱۸:۳۰ - ۲۰

عمومی

زرین جوادی

تسهیلگر

زرین جوادی

دفترچه ممنوع

کتاب

دفترچه ممنوع

کیانا دیهیم

عضو گروه آینه

گروه‌های مختلفی از ازتا را آمده‌ام و تسهیلگرانش را می‌شناسم. اسم زرین جوادی را شنیده بودم، و جلسهٔ اول «آینه» یک چیز توجه مرا جلب کرد: آن بحث‌هایی که اختلاف نظر سرشان زیاد است، یا می‌توانند بستری برای ایجاد اختلاف فراهم کنند، درست و به زیبایی آن‌ها را تسهیل می‌کرد. و من می‌خواستم تسهیلگری را در روابط خودم از او بیاموزم.

شبخوانی

حضوری

چهارشنبه‌ها ۲۰:۳۰ - ۲۲:۳۰

کسب‌وکار

فریبا اقدامی و سیاوش پیریایی

تسهیلگر

فریبا اقدامی
کاور

کتاب در حال مطالعه

تسهیلگر

یادگیری عمیق از تسهیلگران شبخوانی، کافیه که برای حضور در این گروه تردید نکنم. به علاوه شنیدن از چالش‌ها و راه‌حل‌‌ها در کسب‌وکار بقیه تجربه جالبیه! کمک می‌کنه از زاویه دید بیزینس‌های دیگه هم ببینم و این ارزش شب‌خوانی رو برای من دو چندان می‌کنه!

علی وکیلی

عضو گروه شبخوانی

شبخوانی

حضوری

چهارشنبه‌ها ۲۰:۳۰ - ۲۲:۳۰

کسب‌وکار

فریبا اقدامی و سیاوش پیریایی

تسهیلگر

فریبا اقدامی

کتاب

کاور

علی وکیلی

عضو گروه شبخوانی

یادگیری عمیق از تسهیلگران شبخوانی، کافیه که برای حضور در این گروه تردید نکنم. به علاوه شنیدن از چالش‌ها و راه‌حل‌‌ها در کسب‌وکار بقیه تجربه جالبیه! کمک می‌کنه از زاویه دید بیزینس‌های دیگه هم ببینم و این ارزش شب‌خوانی رو برای من دو چندان می‌کنه!

میانجی (حضوری)

حضوری

جمعه‌ها ۱۱ - ۱۳

توسعه ایران

صدرا امامی

تسهیلگر

صدرا
قبله عالم؛ ژئوپلیتیک ایران

قبله عالم؛ ژئوپلیتیک ایران

کتاب در حال مطالعه

تسهیلگر

میانجی جاییه که ما صبح جمعه به خاطر یک دغدغه مشترک اونجا دور هم جمع می‌شیم؛ جایی که در اون افراد به دنبال ساختن آینده‌ای بهتر هستن؛ جایی که هر کسی فضایی امن و فرصتی کافی برای حرف زدن‌ و بیان خودش داره و افراد با همه تفاوت‌ها و تضادهاشون اونجا با آغوش باز پذیرفته و شنیده می‌شن. میانجی برای من یعنی پیدا کردن افرادی با دغدغه‌های نزدیک به خودم، یعنی حس تعلق و جوونه‌‌هایی از امید و نور بین کلی سیاهی.

سارا حسینلو

عضو گروه میانجی (حضوری)

میانجی (حضوری)

حضوری

جمعه‌ها ۱۱ - ۱۳

توسعه ایران

صدرا امامی

تسهیلگر

صدرا

قبله عالم؛ ژئوپلیتیک ایران

کتاب

قبله عالم؛ ژئوپلیتیک ایران

سارا حسینلو

عضو گروه میانجی (حضوری)

میانجی جاییه که ما صبح جمعه به خاطر یک دغدغه مشترک اونجا دور هم جمع می‌شیم؛ جایی که در اون افراد به دنبال ساختن آینده‌ای بهتر هستن؛ جایی که هر کسی فضایی امن و فرصتی کافی برای حرف زدن‌ و بیان خودش داره و افراد با همه تفاوت‌ها و تضادهاشون اونجا با آغوش باز پذیرفته و شنیده می‌شن. میانجی برای من یعنی پیدا کردن افرادی با دغدغه‌های نزدیک به خودم، یعنی حس تعلق و جوونه‌‌هایی از امید و نور بین کلی سیاهی.

سایه‌روشن

آنلاین

شنبه‌ها ۲۰ - ۲۱:۳۰

عمومی

صدرا امامی

تسهیلگر

صدرا امامی
آشغالدونی

آشغالدونی

کتاب در حال مطالعه

تسهیلگر

گوشه دنج وگرم سایه‌روشن شنبه شب‌ها انتظارمان را می‌کشد، تمام شلوغی‌ها پایان میابند، لحظه‌ای درنگ می‌کنی و از تمام آنچه که باید بدانی سیراب می‌شوی، سبک می‌شوی و آرام تاریکی‌ها را کنار می‌زنی و به فردایی بهتر میاندیشی! و پر می‌شوی از احساس، حس آرامش لحظه باران، حس طلوع خورشید بعد از شبی طولانی یا جوانه زدن بعد از زمستانی سخت …

مینا فرخی

عضو گروه سایه‌روشن

سایه‌روشن

آنلاین

شنبه‌ها ۲۰ - ۲۱:۳۰

عمومی

صدرا امامی

تسهیلگر

صدرا امامی

آشغالدونی

کتاب

آشغالدونی

مینا فرخی

عضو گروه سایه‌روشن

گوشه دنج وگرم سایه‌روشن شنبه شب‌ها انتظارمان را می‌کشد، تمام شلوغی‌ها پایان میابند، لحظه‌ای درنگ می‌کنی و از تمام آنچه که باید بدانی سیراب می‌شوی، سبک می‌شوی و آرام تاریکی‌ها را کنار می‌زنی و به فردایی بهتر میاندیشی! و پر می‌شوی از احساس، حس آرامش لحظه باران، حس طلوع خورشید بعد از شبی طولانی یا جوانه زدن بعد از زمستانی سخت …

تاباز

آنلاین

یکشنبه‌ها ۱۸ - ۱۹:۳۰

عمومی

آذر نیک‌آیین

تسهیلگر

آذر نیک‌آیین
صید قزل‌آلا در آمریکا

صید قزل‌آلا در آمریکا

کتاب در حال مطالعه

تسهیلگر

در تاباز تفاوت‌ها، محبّانه پیوند می‌خورند، فارغ از هر سن، جنس، سلیقه، فرهنگ و ایدئولوژی…اینجا به برکتِ کلمه و کتاب است که می‌شود با دیگری همراه شد، همدل شد، راه پیمود و بالا رفت…«تا» انسان «باز» و «باز» و «باز» به یاد آورد که انسان است.

طاهره زیانی

عضو گروه تاباز

تاباز

آنلاین

یکشنبه‌ها ۱۸ - ۱۹:۳۰

عمومی

آذر نیک‌آیین

تسهیلگر

آذر نیک‌آیین

صید قزل‌آلا در آمریکا

کتاب

صید قزل‌آلا در آمریکا

طاهره زیانی

عضو گروه تاباز

در تاباز تفاوت‌ها، محبّانه پیوند می‌خورند، فارغ از هر سن، جنس، سلیقه، فرهنگ و ایدئولوژی…اینجا به برکتِ کلمه و کتاب است که می‌شود با دیگری همراه شد، همدل شد، راه پیمود و بالا رفت…«تا» انسان «باز» و «باز» و «باز» به یاد آورد که انسان است.
قبلی
بعدی

از دنبال گروه مناسب گشتن خسته شدی؟

کتاب‌های منتخب این ماه

یک روز بدون هیچ خرجی مهمون ازتا باش!

یک جلسه بدون هیچ خرجی مهمون ازتا باش.

چندتایی عکس بی‌هدف

از دنبال گروه مناسب گشتن خسته شدی؟

سوالات نسبتا متداول

معمولا در گروه‌های کتابخوانی، یک کتاب جمع‌‌خوانی یا نقد می‌شود و مورد آن بحث شکل می‌گیرد؛ اما در ازتا اهمیت گفتگو و جمع شدن بیشتر از کتاب است. اینجا پر است از آدم‌های متفاوت با نظرات گوناگون. ما به بهانه‌ی کتاب همدیگر را می‌شنویم و با یکدیگر گفتگو می‌کنیم. 

اکثر گروه‌ها در ازتا به صورت حضوری و تعدادی از آن‌ها به صورت آنلاین برگزار می‌شوند. کلاس‌های آنلاین ازتا اینجاست

کلاس‌های حضوری ازتا در آدرس تهران، محله ونک، برزیل غربی، پلاک ۴۳ و کلاس‌های آنلاین در بستر گوگل میت برگزار می‌شوند.

مهم‌ترین وظیفه‌ی یک تسهیلگر همانطور که از اسمش پیداست، آسان کردن کتابخوانی برای افراد گروه است. تسهیلگر جلسات را طوری مدیریت می‌کند که همه‌ی اعضا فرصت گفتگو، اظهار نظر و سوال پرسیدن در مورد کتاب خوانده‌شده را داشته باشند. 

برای مهمان شدن در گروه‌های ازتا به غیر از اشتیاق حضور در یک جمع صمیمی و پویا به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید. فقط کافی‌ست‌ یک گروه را برای مهمانی انتخاب کنید یا از ما برای مشاوره‌ی انتخاب گروه کمک بگیرید. 

اولین جلسه‌ی حضور شما به عنوان مهمان در تمامی گروه‌های ازتا رایگان است. بعد از آن با پرداخت شهریه‌ی ماهانه می‌توانید در ادامه‌ی مسیر با گروه همراه شوید. 

هر کدام از گروه‌های ازتا شخصیت خاص خودشان را دارند و آدم‌ها، تسهیلگرها و کتاب‌هایی که در هر گروه خوانده می‌شود این شخصیت را شکل می‌دهند. موضوع مطالعه برخی گروه‌ها مشخص است و کتاب‌های تعداد دیگری از گروه‌ها با توجه به ترجیحات اعضا مشخص می‌شوند.

هر جمعی (هرچقدر هم صمیمی) به چندتایی قانون حداقلی نیاز دارد. لیست قوانین باشگاه کتابخوانی ازتا را اینجا میتوانید ببینید

سوال دیگری داری؟

گروه‌های آنلاین

کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم

گروه سایه روشن

کمونیسم رفت...
غروب پروانه

گروه دریچه

غروب پروانه
بار هستی

گروه نهال

بار هستی
شرح مثنوی شریف

گروه مثنوی‌شریف

شرح مثنوی شریف
چرا شد محو از یاد تو نامم؟

گروه پریدن‌تا

چرا شد محو از یاد تو نامم؟
زیر تیغ ستاره جبار

گروه تاباز

زیر تیغ ستاره جبار

سدجاد

من سدجادم، معمولا اصرار دارم یه «د» به وسط اسمم اضافه کنم؛ چون اینجوری به خودم نزدیک‌تره. دانشگاه رو نصفه ول کردم، یه داستان‌فروشی به اسم ریدتودریم دارم و نون شبم رو از مارکتینگ در میارم.از دیدن چیزها همون شکلی که هستن خوشم میاد. حفره‌ها و تیرگی آدم‌ها من رو به خودشون بیشتر از زیبایی‌هاشون جذب می‌کنن.در نهایت آدم تو دو سه خط نوشته جا نمی‌شه.