طرح آبونمان

هدفمند کتاب بخوانیم
طرح آبونمان چیست؟
ما در طرح آبونمان می‌خواهیم دستِ کتاب را بگذاریم توی دستِ آدم‌ها؛ به‌خصوص بچه‌ها و نوجوان‌هایی که به هر دلیل از کتاب دورند و به آن دسترسی ندارند. می‌خواهیم کاری کنیم کتابِ خوب بخوانند و از همین راه برای آنها مسیرِ گفتگو باز کنیم و ارتباط بسازیم. برای هر عضوِ آبونمان ماهی یک کتاب با پست سفارشی می‌فرستیم. بچه‌ها و نوجوان‌ها از تحویل گرفتن بسته‌ای که به نام خودشان است لذت می‌برند! در هر بسته که در هفته‌ی آخر هر ماه می‌فرستیم، یک کتابِ عزیز می‌گذاریم به همراه یک نامه.

طرح آبونمان تا الان

126
آبونه ها
17
ماه های آبونه شدن
111
حامیان