برنامه هفتگی

برنامه باشگاه ازتا از شنبه ۲۲ تا جمعه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰:

شنبه، ۲۲ خرداد:
🪴۱۸ تا ۱۹:۳۰/ گروه زندگی، کتاب “بخت و اقبالی که در زندگی می‌یابیم”

🌲۱۹ تا ۲۰:۳۰/ گروه سایه‌روشن، کتاب “پرسش‌های زندگی”

🪁۲۰:۳۰ تا ۲۲ / گروه سرو، کتاب “بازگشت ماهی‌های پرنده”

یکشنبه، ۲۳ خرداد:
🪴۱۶:۳۰ تا ۱۸/ گروه آوند، نوجوانان سیستان

🎯۱۸ تا ۱۹:۳۰/ گروه تاباز، کتاب “وقتی نیچه گریست”

🪁۱۸ تا ۱۹:۳۰/ گروه ماهور، کتاب “سمفونی مردگان”

🌲۱۸ تا ۱۹:۴۵/ گروه ما، تاریخ زنان

🪁۲۰ تا ۲۱/ گروه ماه، کودکان ۹ و ۱۰ سال، کتاب “سبیل”

دوشنبه، ۲۴ خرداد:
🪴۱۷ تا ۱۹/ کارگاه پیشرفته‌ی فبک

🌲۱۸ تا ۱۹:۴۵/ گروه افق، دوره آثار افلاطون، رساله‌ی “ضیافت”

🪁۱۸ تا ۱۹:۳۰ / نوبل‌خوانی، کتاب “سمفونی مردگان”

🪴۲۰ تا ۲۱ / گروه کتابخوانی بمپور، نوجوانان بلوچستان، جلسه‌ی چهارم

سه‌شنبه، ۲۵ خرداد:
🪴۱۲:۳۰ تا ۱۴ / گروه اوشیدا، نوجوانان سیستان

🌲۱۸ تا ۱۹:۳۰/ گروه مثنوی شریف، دفتر اول

🌿۲۰ تا ۲۱:۳۰ / گروه نهال، کتاب “ابله”

🍃۲۱ تا ۲۲:۳۰/ گروه گیومه، کتاب “نقشه‌هایت را بسوزان”

چهارشنبه، ۲۶ خرداد:
🌿۹ تا ۱۰:۳۰/ گروه آفتابگردان، کتاب “ندبه”

🌲۱۸ تا ۱۹:۳۰/ کارگاه پیشرفته تسهیلگری کتابخوانی

🪴۱۶ تا ۱۷:۴۵ / گروه چهار عصر، کتاب “لذتی که حرفش بود”

پنجشنبه، ۲۷ خرداد:
🪴۹ تا ۱۰:۳۰/ شرح مثنوی، دفتر دوم

🪁۱۱ تا ۱۲:۳۰/ گروه ساحل، کودکان ۱۱ تا ۱۳ سال، کتاب “گورستان”

🥁۱۳:۳۰ تا ۱۵/ گروه دریا، نوجوانان، کتاب “فرانکنشتاین”

🪁۱۵ تا ۱۶/ گروه برکه ۱، کودکان ۹ و ۱۰ سال، کتاب “موریس و کتاب‌های پرنده”

🌲۱۷ تا ۱۸ / گروه برکه۲، کودکان ۹ و ۱۰ سال، کتاب “خانواده آقای چرخشی”

جمعه، ۲۸ خرداد:
📚 ۱۶ تا ۱۷:۳۰ / گروه کالوینو،

🌲۱۷ تا ۱۸:۳۰ / گروه پریدن‌تا، کتاب “از جنبش تا نظریه اجتماعی”

کلاس‌های این ماه ازتا آنلاین برگزار می‌شود.

ثبت نام:
۰۹۱۶۷۱۴۸۶۹۰