ما، تاریخ زنان – درس‌گفتارهای “نهضت زنان در ایران معاصر”

درس‌گفتارهای “نهضت زنان در ایران معاصر”
از قاجار تا فروردین ۱۳۵۸

حرکت زنان ایران معاصر تغییر و تحولی را در جامعه پدید آورده‌‌ که شناخت آن می‌تواند آیینه‌ی تمام‌قدی باشد برای درک اجتماع امروز ما…

می‌خواهیم این مسیر پرفرازونشیب را با هم تحلیل کنیم.

در سه دوره:

✏️دوره اول: حرکتی با سویه‌ی فرهنگی و اموزشی، اندیشه، آرمان‌ها و ایده‌آل‌های نهضت، از قاجار تا جنگ جهانی اول

✏️دوره دوم: زنان ایرانی بین دو جنگ جهانی، چرخش نهضت به رویکردهای اجتماعی (۱۲۹۰ تا ۱۳۲۳)

✏️دوره سوم: تداوم نهضت در مسیر برابری حقوقی، از دهه‌ی ۱۳۲۰ و دولت دکتر مصدق تا انقلاب

مدرس: مسعود کوهستانی‌نژاد
یکشنبه‌ها، ۱۸ تا ۱۹:۴۵
شروع دوره: ۱۹ بهمن
برای ثبت نام یکشنبه تا جمعه ساعت‌های ۱۱ تا ۱۴ و ۱۷ تا ۲۱ تماس بگیرید با
۰۹۱۶۷۱۴۸۶۹۰