فراخوان

از طرف: دوستداران ازتا
هشتگ رسمی: #باازتا

 

فضاهای شهری بر اساس ضرورت‌ها و نیازهای مردم شکل می‌گیرند و گسترش می‌یابند یا متروک و به فراموشی سپرده می‌شوند.
باشگاه کتابخوانی ازتا برای با هم خواندن و گفتگوی جمعی، برای تمرین همکاری و مدارا در زمستان ۱۳۹۶ به‌وجودآمد تا مردم شهر با هم برای رسیدن به سوادِ زندگی، این بار یادگیری را نه در ساختارهای هرمی و مدرس‌محور، بلکه در فضایی پرجنب‌وجوش و گفتگومدار تجربه کنند.
ازتا شادی، مدارا و ارتباط بین فردی را نیاز زندگی می‌داند و یادگیری را فرایندی پویا، مشارکتی و مداوم می‌بیند ؛ ازاین‌رو همواره برای تربیت مروجان کتابخوانی با هدف رشد آگاهی در جامعه کوشیده‌است تا از طریق خواندن و گفتگو، گام موثری در جهت زمینه‌سازی توسعه اجتماعی بردارد.

ما مخاطبان و همراهان ازتا امیدواریم این شکل تازه از کتابخانه‌ی پویا بتواند پایدار و برقرار بماند و با برخورداری از فضای کافی و امکانات لازم، خدمات بیشتری را به مردم ارائه دهد و بدین ترتیب ما  از تداوم فعالیت‌های ازتا در شهر، حمایت معنوی می‌کنیم.

نظرات