“ونسان عاشق”، روایت سینمایی زندگی ون‌گوگ با تابلوهای خودش

فیلم «ونسان عاشق» زندگی ون‌گوگ را تنها با استفاده از نقاشی‌های او بازآفرینی کرده و این نخستین بار است که زندگی یک هنرمند فقط با آثار تصویری خودش بر پردۀ سینما نقش می‌بندد.

ونسان وان‌گوگ (۱۸۵۳ – ۱۸۹۰) زندگی شورانگیز و پرماجرایی داشت و تابلوهای بسیاری از او به یادگار ماند.

بر اساس زندگی این هنرمند هلندی‌تبار چند فیلم سینمایی تهیه شده، اما فیلم “ونسان عاشق” که با همکاری هنرمندان لهستانی و بریتانیایی ساخته‌شده، با تمام فیلم‌های قبلی فرق دارد. دوروتا کبیلا و هیو ولچمن فیلمی ساخته‌اند یک‌سره بر پایۀ تابلوهای ونسان ون‌گوگ که در سینما کاری بی‌سابقه است. این فیلم آخرین روزهای زندگی ون‌گوگ را نشان‌می‌دهد.

سازندگان فیلم ۱۳۰ تابلوی ون‌گوگ را انتخاب کرده و به آنها حرکت داده‌اند.درواقع برای ساخت این فیلم بیش از ۶۵ هزار تابلوی رنگ و روغن تازه بر پایۀ نقاشی‌های ونسان ون‌گوگ خلق شده‌است.

۱۲۵ هنرمند از سراسر جهان، ۷ سال با سازندگان فیلم همکاری کردند. این هنرمندان ورزیده برای نقاشی به سبک و سیاق ون‌گوگ دوره‌های خاصی گذراندند.

سازندگان فیلم می‌گویند در عمل روشن شد سبک ونسان وان‌گوگ شیوه‌ای سهل و ممتنع است؛یعنی هرچند درظاهر ساده و آسان به نظر می‌رسد، اما تقلید سبک او در عمل بسیار دشوار است و مهارت زیادی می‌طلبد.

این فیلم که به یک تابلوی روان و عظیم از ونسان وان‌گوگ شباهت دارد، از ۲۲ سپتامبر در امریکا به روی پرده رفته و از ۱۳ اکتبر آینده به سینماهای اروپا می‌آید.