مصاحبه خانم اقدامی با سایت شهروند آنلاین

ازتا یعنی از اینجایی که ما هستیم تا جایی که می‌توانیم باشیم؛ یعنی از شرایط فعلی تا شرایطی که شایسته‌تر است برای انسان ایرانی.
این معنایی از توسعه را در خود دارد و توسعه ضرورت‌ها و تغییراتی را ایجاب می‌کند. جامعه‌ی ما توسعه می‌طلبد، به آن نیاز دارد و باید برای رسیدن به توسعه مسیر دشوار و پرپیچ‌وخمی را طی کند.

در این مسیر نهادهای غیردولتی می‌توانند با گردآوردنِ آدم‌ها و اجرای فعالیت‌های به‌دقت طراحی‌شده، زمینه‌های فرهنگی این توسعه را فراهم کنند.

باشگاه ازتا فرصت همخوانی را برای مردم فراهم می‌آورد تا:
در آن تمرین مدارا کنند،
گفتگو را تجربه کنند،
و نظرات مختلف درباره یک موضوع بشنوند،
و یادگرفتن از راه خواندن را بیاموزند و بیشتر بخوانند تا آگاه‌تر شوند.

ازتا همچنین کمک می‌کند تا آدم‌ها لذت خواندن را عمیق‌تر بچشند با درک زیبایی‌ها و زوایای پوشیده‌ی یک متن.

در ازتا تسهیلگر هست به جای مدرس و گفتگوی جمعی به جای تک‌گویی.

ازتا به‌جز خواندن با مردم، خواندن در مدارس را زمینه‌سازی می‌کند.
این مصاحبه درباره مسیرها و ماجراهای ازتا ست.

شما میتوانید مصاحبه کامل خانم اقدامی را در سایت شهروند آنلاین بخوانید.

لینک خبر