درباره ما

نام از...تا... اشاره دارد به گستردگی مفاهیمی که خواندن می‌تواند دربربگیرد؛ مثل:

از کتاب تا سواد زندگی، از همخوانی تا توسعۀ پایدار، از من تا دیگری

مؤسسۀ فرهنگی ازتا از اول اسفند ۱۳۹۶ در تهران فعال بوده‌است. بیشترین مخاطبان این باشگاه دانشجویان و معلمان هستند.

Fariba Eghdami
فریبا اقدامی
Siyavash Piriyaii
سیاوش پیریایی
اهداف ازتا
 • • گسترش کتابخوانی
 • • توسعۀ آگاهی
 • • تقویت مهارت گفتگو
 • • تقویت مشارکت اجتماعی
 • • بهبود سلامت روان
 • • رسیدن به سواد زندگی

ازتا بیشترین همت خود را صرف راه‌اندازی گروه‌های کتابخوانی در رده‌های مختلف سنی کرده‌است تا در زمینۀ جمع‌خوانی و آموزش‌های گروهی به الگویی نوآورانه و کارآمد تبدیل گردد. ما در ازتا با مردم کتاب می‌خوانیم، دربارۀ آن به گفتگو می‌نشینیم و لذت همخوانی را تجربه می‌کنیم.

چشم انداز ازتا
 • • توسعه و گسترش گروه‌های کتابخوانی
 • • ارائۀ الگویی پیشرو از کتابخانۀ پایا و پویا و همخوانی
 • • ثبت و مستندسازی مسیر شکل‌گیری و روند کار ازتا با هدف گسترش این نوع رویکرد در کشور
 • • ارتقای کیفیت و توسعۀ ماراتن کتابخوانی در مدارس
 • • ایجاد گروه‌های کتابخوانی برای معلمان و اولیای مدارس
 • • پرورش تسهیلگران کتابخوانی برای راه‌اندازی گروه‌های بیشتر در سطح کشور
 • • گسترش طرح آبونمان و آموزش غیرمستقیم خواندن